מכיר את אמי שנים

מכיר את אמי שנים

מכיר את אמי שנים רבות וכמנכ"ל משותף בחברה קטנה נעזרנו בשירותיה כיועצת משאבי אנוש. בחברה קטנה היה לנו ברור שטעות שנעשה לגבי אחד העובדים יכולה לעלות ביוקר. כאנשי מקצוע ומנהלים יש לנו יכולת להבין את הכישורים המקצועיים של מועמדים ועובדים. עם זאת, העבודה עם אמי שיפרה את יכלתנו לאבחן את יכולת המועמדים וגם להבין פערים שעלולים לעלות במהלך עבודתם. אמי סייעה לנו לתכנן דרכי תקשורת ומשוב נכונים יותר עם העובדים. אמי הייתה שאיזנה בן צרכי החברה למאווי העובד וסייעה בכך להגברת יכולתנו להבין ולהשפיע חיובית על תפקודם של העובדים הן בעבודה אישית והן בעבודת צוות איכותית ותוצאתית.

אילן סדון

2018-08-08T10:18:31+00:00

אילן סדון

Back to top